Annah Björk

Annah Björk (f. 1980) har lång erfarenhet som journalist med fokus på kultur och samtid. Hon jobbar för flera av landets största tidningar samt SVT. Efter volontär-arbete och resor till Grekland och Turkiet skriver och föreläser hon också om flyktingsituationen vid Medelhavet och i EU. Annah Björk tilldelades priset som Årets Förnyare på Meg Awards 2017.

Mattias Beijmo (f. 1974) arbetar sedan 1999 med analys och strategi för icke-vinstdrivande organisationer i Sverige och Europa. Han har stått för den strateg-iska riktningen i flera stora projekt på såväl myndigheter som biståndsorganisationer, men har även arbetat operativt med flyktingars situation i Grekland och Turkiet. Mattias Beijmo tilldelades priset som Årets Förnyare på Meg Awards 2017.